Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Debatt 16 december 2016

  Replik: Svenska konsumenter vill säkra produktionen av svensk mjölk

  KFs uppdrag är inte att bevaka bönders intresse, men oron för mjölken gäller även konsumenterna, skriver Tommy Ohlström, vd för KF.

  Replik. Den 25 november skriver Ewa Lööw, ordförande för Arla­kretsen i Örebro, i ATL ett svar på KFs artikel som publicerades i Svenska Dagbladet Näringsliv Debatt den 11 november. Det är intressant att notera att under det år som jag och KF försökt engagera oss i mjölkfrågan – som oroar många konsumenter – så har vi inte fått någon företrädare för företaget Arla att intressera sig för detta. Vi för gärna ett samtal med Arlabönder, men det är intressant att företaget Arla inte svarar på våra artiklar och den kritik som målas upp i den rapport vi tagit fram tillsammans med PwC.

  Jag gör här ett försök att svara på Ewa Lööws fyra punkter som hon listar i sitt inlägg:

  1) Ewa Lööw framhåller Coops egna varumärken som en orsak till den låga ersättningen till mjölkbönderna. Den största andelen färskmjölk som Coop säljer under eget varumärke kommer från Falköpings/Grådö Mejeri. De har under de senaste krisåren alltid genererat en högre ersättning till sina mjölkbönder än Arla. Om du som konsument vill se till att bonden får mer ersättning per liter färskmjölk har alltså Coops eget varumärke framför Arla varit ett klokt val i mejeridisken.

  2) Ewa Lööw menar att Coop bara skulle kunna betala mer för mjölken från Arla för att på så vis se till att bönderna får en högre ersättning. Detta stämmer inte. Arla har gjort det tydligt att ersättningen till mjölkbönderna inte påverkas av det pris som dagligvaruhandeln betalar för mjölken. Ica tog ett initiativ förra hösten så att en krona mer per liter färskmjölk skulle gå direkt till bonden. Alla svenska mejerier var med på initiativet förutom Arla som vägrade. De ville inte vara med och möjliggöra att den där kronan skulle gå till deras bönder så i stället fick en avancerad lösning med LRF Konsult inrättas för just Arlabönderna.  3) Ewa Lööw lyfter upp att det skett en rekordhöjning av ersättningen under hösten – men hon glömmer att nämna att höjningen skett från rekordlåga nivåer. Så vår bild är att läget fort­farande är pressat.

  4) Slutligen anklagar Ewa Lööw KF för att vara styrt av tjänstemän, till skillnad från Arla där det är bönderna som bestämmer. Utan att gå in i sak kan jag konstatera att mina ägare är lättare att samla – vi har endast medlemmar i Sverige och den svenska marknaden att förhålla oss till. I Arla finns majoriteten av ägarna i andra länder. Länder som har betydligt lägre djurhållningskrav och därmed lägre produktionskostnader. Men Arlas pris­modell gäller för alla, vilket gör att alla får samma ersättning för mjölken oavsett produktionskrav och kostnader.

  Avslutningsvis vill jag säga att KFs uppdrag givetvis inte i första hand är att bevaka bönders intressen. Det finns det andra organisationer som ska göra. KF har ett ständigt och orubbligt konsument­intresse att bevaka. I detta fall sammanfaller de båda intressena för svenska konsumenter är oroliga och vill säkra produktion av och tillgång på svensk mjölk även i framtiden.

  Tommy Ohlström

  VD på KF

  Till toppen