Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 10 november

  Nobba SD lyfter inte landsbygden

  LRFs politiska bojkott är fortfarande gåtfull.

  Peter Borring, distriktsordförande för LRF Östergötland, är den ende LRF-företrädare som hittills vågat äntra debatten kring LRFs hantering av Sveriges tredje största parti, som han gör i ATL den 31 oktober.

  Vi välkomnar givetvis Borring in i debatten men vi hade funnit det mer klargörande om även LRFs ordförande Palle Borgström hade tydliggjort organisationens inställning till i riksdagen demokratiskt invalda partier.

  Och också kommenterat huruvida det är till gagn för svenska bönder att LRFs näringspolitiska arbete skyms av osunda partipolitiska band till ett socialliberalt parti med politiska förslag om fri invandring, månggifte och slopad skolplikt.

  LRFs förre ordförande Helena Jonsson tydliggjorde att Sverigedemokraterna inte hade någon plats i debatter där LRF stod som arrangör. I Svenska Dagbladet (2014-12-12) så uttryckte hon sig så här:

  ”Men när det gäller dem som inte delar grundläggande värderingar om alla människors lika värde erbjuder vi dem inte någon av våra arenor för att föra ut sitt budskap.”.

  Trots att vi upprepande gånger har bett Jonsson och LRF att utveckla sitt resonemang så är dessa fortfarande svaret skyldiga kring LRFs värdegrund och på vilket sätt Sverigedemokraterna inte anses uppfylla doktrinen kring ”alla människors lika värde”.

  Enligt Borring så ägnar sig vi i Sverigedemokraterna också åt bondepopulism. Sverigedemokraterna budgeterar i vår höstbudget med en sänkt dieselskatt för jordbruket med 5,90 kronor per liter till en dansk nivå på 7 öre per liter.

  Vi förbättrar småföretagarnas villkor genom sänkta löne- och sjukkostnader. Dessutom inför vi en betesersättning på 1 000 kronor per ko för mjölkkor på bete. Dessa satsningar finansierar vi bland annat genom minskade inköp av skog till nya reservat och slopandet av ineffektiva klimatsatsningar.

  Ifall en sådan politik definieras som bondepopulism så är vi stolta över det.

  Den 9 september 2018 är det val i Sverige. Alliansens död, opinionssiffrorna och den reella politiska utvecklingen har försatt blockpolitiken i gungning och därmed också hela det politiska landskapet.

  I ett sådant läge, med frågetecken kring framtida regeringar och den politiska osäkerhet som följer, står svensk livsmedelsproduktion inför stora utmaningar. Utmaningar som måste mötas genom bättre villkor och förbättrad konkurrenskraft för de landsbygdsnära näringarna. Det är frågor som vi i Sverigedemokraterna driver.

  Vi ställer oss därför frågande kring huruvida LRFs ledning fortsatt avser att bedriva en politisk bojkott mot Sverigedemokraterna och hur ett sådant agerande i så fall gagnar svensk landsbygd?

  För oss framstår det som att svenska bönder offras på det politiskt korrekta altaret för att LRFs ledning inte förmår att hålla två tankar i huvudet samtidigt.

  Runar Filper (SD)

  Landsbygdspolitisk talesman

  Mattias Åberg (Ungsvenskarna)

  Djurrätts- och landsbygdspolitisk talesman

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen