Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Debatt 7 november

  Gör en konsekvensanalys av förbudet mot glyfosat

  Ett glyfosatförbud drabbar konkurrenskraften hårt.

  Glyfosat, mest känt under namnet Roundup, har använts för ogräsbekämpning i decennier. Det är den vanligaste herbiciden och den anses generellt vara mindre farlig vid användning än flertalet andra mer selektiva ämnen.

  EU-parlamentet har motsatt sig kommissionens förslag om att förlänga tillståndet för glyfosat i ytterligare tio år. Parlamentet hänvisar till försiktighetsprincipen, trots att det inte finns några starka indicier för att glyfosat skulle vara cancerframkallande vid vanligt användande. I stället föreslår de en utfasning med ett förbud mot användning inom lantbruket ”förutsatt att det finns biologiska alternativ som fungerar bra för ogräsbekämpning”.

  Användningen i Sverige är starkt reglerad, kontrollerbar och sparsam vid jämförelse med till exempel USA. Alternativet att inte använda kemikalier påverkar hur odlingen går till. Partiet Medborgerlig Samling står för att göra konsekvensanalyser före beslut. Vi utmanar de politiker som är för detta förbud att ge oss en konsekvensanalys.

  I flera länder utanför EU används genmanipulerade grödor (GMO) för att kunna bespruta en hel odling så att endast den genmanipulerade grödan finns kvar. Detta sker dock inte i Sverige i dag, och kommer sannolikt inte att tillåtas framöver heller.

  Medborgerlig Samling vill inte heller tillåta Roundupresistenta GMO-grödor, och debatten bland svenska växtodlare ger inget intryck av att man önskar detta. Resistensproblematik är osannolik utifrån svensk användning.

  Det svenska jordbruket tillhör de absolut renaste som finns. Om man försvårar för det svenska jordbruket får det till följd att vissa livsmedel inte produceras här i samma volym utan i stället importeras från länder där man tillåter högre användning av kemikalier. Detta blir ovillkorligen resultatet av en ensidig – och ofta kunskapslös – debatt, som sedan omsätts i politiska beslut.

  Ett förbud mot glyfosat skulle för Sveriges del sannolikt bara betyda högre utsläpp av fossila bränslen, reducerad direktsådd, användning av andra kemikalier som sannolikt inte är mindre farliga, sämre ekonomi för bönderna, ett antal uteblivna vallskördar och en dyrare kemikalieanvändning.

  Att inte göra något för att bekämpa ogräsen ger sämre skördar. Det är naturligtvis inte realistiskt för en bransch som brottas med svag lönsamhet och en politikerkår som inte har klarat av att vända utvecklingen sedan EU-inträdet.

  En ansvarsfull hantering av glyfosat är vad som behövs. Detta är också vad jordbrukarna i Sverige ägnar sig åt idag.

  Medborgerlig Samling anser att konsekvensanalys saknas hos förbudslinjen. Såväl miljömässigt och ekonomiskt som för livsmedelsförsörjningen. Vi måste ha mat. Annars dör vi. Frågan är då hur vi producerar maten med minsta möjliga miljöbelastning.

  För Medborgerlig samling

  Edward Nordén, Jordbrukspolitisk talesperson

  Christoffer Lernö, Miljöpolitisk talesperson

  Anna Jung, Landsbygdspolitisk talesperson

  Detta är ett debattinlägg i ATL, lantbrukets affärstidning. Det betyder att innehållet är skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här!

  Kommentarer

  Genom att kommentera på Atl så godkänner du våra regler.

  Till toppen