Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Debatt 30 maj

  Förkastlig rovdjurspolitik förlamar landsbygden

  EUs art- och habitatdirektiv ligger som en våt filt över landsbygdens näringsliv.

  För nära 500 år sedan bröt Gustav Vasa med den katolska kyrkan och vägrade betala mera till Hansan. Allt detta gjordes för att kunna styra landet med dess egna lagar och behålla landets resurser. I dagens sekulära samhälle har kristendomen ingen politisk makt men det har den nutida Hansan, EU.

  Olika EU-fördrag har ingåtts sedan Sverige gick med i EU med ökad federalism och mindre nationellt självbestämmande som följd. Storbritannien, ett land som av hävd hållit frihetens fana högt, har satt ner foten och lämnar det europeiska unionsbygget. Man anser att EU går för långt i sina maktambitioner på medlemsländernas bekostnad.

  I Sverige har inte minst landsbygdsbefolkningen med bland andra jägare, mjölkbönder, djuruppfödare, samer, fäbodbrukare och fiskare fått känna på EUs klåfingrighet.

  EUs art- och habitatdirektiv ligger som en våt filt över landsbygdens befolkning och näringar. EUs ambitioner innefattar allt från Natura 2000-områden till att i stor skala återinföra de stora rovdjuren i Europas kulturlandskap. Varg och varghybrider har inplanterats i tätt befolkade områden med stora problem som följd. Denna ensidiga strävan att bana väg för de stora rovdjuren sker på bekostnad av all annan biologisk mångfald.  I Sverige har klövviltstammarna och tamboskapen fått ta de värsta stötarna. Att ha tamboskap på bete och jaga med löshund börjar bli omöjligt i varglänen, och i takt med att bytesdjuren minskar blir vargarna mera närgångna.

  I dagsläget är pessimismen stor bland de som drabbas värst av rovdjuren. Inget ljus kan skönjas i tunneln. Våra politiker styrs av trender, okunskap och röstfiske. Miljöorganisationerna är starka i storstäderna och okunniga politiker är lätta byten för deras lobbyister. Dessutom törs man inte stöta sig med en lika okunnig men talrik stadsbefolkning.

  Sveriges försörjningsgrad är otroligt liten i dag jämfört med hur det såg ut under andra världskriget då det fanns mjölkkor på nästan alla gårdar och torp.

  När man i dag tillåter rovdjuren att ta 25 procent av samernas renar årligen och mjölkbönder, fårbönder och fäbodbrukare lägger ner på grund av rovdjurstrycket, när älgjakt ställs in på grund av att varg utarmat viltstammarna utan att myndigheterna reagerar då går kalla kårar efter ryggen. Våra styrande har inget ansvar eller bryr sig inte om försörjningen av sin egen befolkning!

  Jag anser att staten har abdikerat från sitt ansvar för medborgarna. De håller sin del av avtalet med skattemedel medan staten inte levererar den trygghet som förväntas. Ansvar måste krävas av de som fattar kortsiktiga ogenomtänkta beslut som får katastrofala följder för landet!

  Svensk rovdjurspolitik måste få en ny inriktning. Den måste ha som syfte att tillvarata och vårda våra värdefulla viltstammar både på land och i hav på bästa sätt och se dessa som en tillgång för folkförsörjningen, i stället för som i dag till stor del vara rovdjursföda.

  En ny, verklighetsanpassad rovdjurspolitik kommer att skapa framtidstro för hårt ansatta bönder och tamdjursuppfödare och möjliggöra ett effektivt och utökat jordbruk i vårt land.

  Gunnar Jakobsson

  Håknäs

  Till toppen