Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f
❯ Debatt 10 januari

Dags att samordna infrastrukturen

Statligt ägda aktörer som Trafikverket, Vattenfall och Svenska Kraftnät borde i mycket större utsträckning samordna infrastruktursatsningar. När de inte gör det själva är det upp till riksdag och regering att trycka på.

Bild 1/2 FOTO: Eugenio Marongiu
Bild 2/2

Svenska Kraftnät vill bygga en luftledning, 400 kV, mellan Trollhättan och Lerum, Vattenfall ett antal nya regionnätledningar i Västra Götaland och behovet av ombyggda vägar och nya gång- och cykelbanor och även ridvägar, på landsbygden är stort. Vattenfall och Svenska Kraftnät är helägda av staten. Trafikverket är ett statligt verk som ansvar för de större vägarna på landsbygden. Kommunerna har också en del vägar och de har ofta krav på sig att för trafiksäkerhetens skull bygga ny infrastruktur.

Ovanstående alla stora aktörer när det gäller infrastruktur. Då kunde man ju tro att de samarbetar för bra och smarta lösningar. Men de agerar som de är sig själva nock.

I dag finns utmärkta möjligheter bygga kraftledningar som markkabelsteknik. Det görs i alldeles för liten omfattning. Nätägarna skyller på att det är för dyrt. Men vem är det för dyrt för? Samhället hindras i sin utveckling av nya bostäder och verksamhetsområden, lantbrukaren hindras att bygga nya ekonomibyggnader och skogen vräks ner. Ingen tanke alls på Parisavtalet. Livscykelanalys verkar också vara ett okänt ord.

Det är otillständigt att det fortfarande finns önskemål om att bygga nya luftledningar. Den svenska äganderätten är inte tillräcklig stark och markägaren sitter allt för ofta med svarte Petter. Allt för många intressenter kan planera för infrastruktur på annans mark utan att ta hänsyn till den som äger och dennes intressen. Kraftledningar går parallellt med varandra och tar stora arealer, en bit bort går det kanske järnväg eller motorväg. Utöver detta skall järnväg och elledningar säkras mot fallande träd. Resultatet blir många små markbitar som blir svårbrukade och i skogsmark stora arealer som inte kan nyttjas till skogsbruk.Skogen är en av Sveriges största inkomstkällor och därtill betydande koldioxidsänka. Ur ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att produktiv åker och skog minimeras från intrång. Med klimatförändringarna i åtanke kommer Sverige att behöva sin åkermark.

Det är dags för de olika aktörerna att samordna sig. Deras vilja att göra det frivilligt förefaller inte stor. Så det är dags för riksdag och regering att sätta ner foten. När de inte frivilligt kan samordna sig så är det lagstiftning som gäller. Det kan inte vara rimligt att Trafikverket inte upplåter sina vägslänter eller mittremsor för bredband och elledningar. Kablarna har den fördelen att betydlig mindre skog förstörs om de dras i eller intill vägkroppen. Det finns modern teknik för att lägga kabel utan behöva ta speciellt stora arealer i anspråk. Möjligheterna att samförlägga måste också utnyttjas.

Vilka åtgärder tänker infrastrukturministern och näringsministern genomföra för en bättre tingens ordning med krav på samordning vid byggande av ny infrastruktur och därmed hushållning med jord och skog?

Monica Didriksson

Styrelseledamot LRF Västra Götaland

Birgit Jönsson

Verksamhetsutvecklare LRF Västra Sverige

Är du redan prenumerant? Logga in här för att läsa vidare


Så här läser du vidare

Bli prenumerant på ATL för att få ut mera av din skog

  • Prova på för endast 25 kr/månad
  • Ingen bindningstid.
  • Spara 101 kr.
Prova nu »
Fem bra tips inför deklarationen

Fem bra tips inför deklarationen

annons 21 december 2016
Här får du några bra tips inför deklarationen och den långsiktiga förvaltningen av skoggården.

EXKLUSIVT: bara för dig som prenumererar på ATL

tidningen Idag 00:05

Företagsguiden

Visa fler företag
Till toppen