Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ❯ Debatt 16 december 2016

  C har haft åtta år på sig att förbättra näringens villkor

  Centerpartiet framstår som det största hindret för att fälla den socialistiska regeringen, skriver Sverigedemokraternas Anders Forsberg.

  Eskil Erlandsson (C) försöker i ett debattinlägg i ATL (2/12) göra sken av att Centern, till skillnad från regeringen, står upp för mjölkbönderna och lantbruket. Problemet är att när man bollat färdigt med siffrorna så återstår inte särskilt mycket. Summa summarum ligger Centerns föreslagna landsbygdssatsningar på knappt 400 miljoner mer än regeringens, vilket skulle bli ungefär 25 000 per heltidsbonde och år.

  Sverigedemokraternas sammanlagda satsning på areella näringar ligger på 2 miljarder, alltså mer än det femdubbla, oräknat våra generella satsningar på småföretag.

  Centerns återföring av koldioxidskatt till lantbrukare är ett steg i rätt riktning men där är vi i Sverigedemokraterna betydligt mer offensiva. Vi vill se en justering av dieselskatten för jordbruk till dansk nivå, rimligt mot bakgrund av att svenska och danska bönder konkurrerar på samma marknad. Vi vill också införa en betesersättning på 1 000 kronor per mjölkko och år.

  En satsning på 2 miljarder är väl avvägd i relation till hela statsbudgeten på runt 900 miljarder. Sverigedemokraterna sparar dessutom 3,7 miljarder på att slopa skattelättnaden för jordbruksbaserad bioetanol och biodiesel, som till 80–90 procent importeras från utlandet.  Vad gäller mjölkböndernas situation så uppstod inte problemen i september 2014. Dessförinnan hade Centern åtta år på sig i regeringsställning att förbättra näringens villkor. Men man hade uppenbarligen andra prioriteringar.

  Om Eskil Erlandsson nu ogillar regeringens budget så mycket så kan det finnas anledning att framhålla att just Centerpartiet framstår som Alliansens största anhängare av December­överenskommelsen och i realiteten det största hindret för alla försök att fälla den socialistiska regeringen och dess budget.

  Anders Forsberg (SD)

  Landsbygdspolitisk talesperson

  Till toppen