Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_fatlicons_loginatlicons_like

  debatt


  Södra pekar åt fel håll

  debatt Igår 10:59
  Nej, Lena Ek, Jägareförbundet är inte den viktigaste spelaren för att begränsa utfodring av vilt. Det är markägaren som äger frågan.

  Hoppas på samarbete mot utfodring

  Hoppas på samarbete mot utfodring

  debatt 24 februari
  Det sker en massiv utfodring av vilt i Sverige, vilket skapar många problem. Det är glädjande att Jägareförbundet nu fått uppdrag att motverka onödig utfodring.

  Bygg självförsörjning med försvarsmedlen

  debatt 24 februari
  Vi behöver en handlingsplan för att höja självförsörjningsgraden till 90 procent.

  Skogsstyrelsens ändring kan missleda skogsägare

  Skogsstyrelsens ändring kan missleda skogsägare

  debatt 21 februari
  3
  Det förekommer att Skogsstyrelsens personal redovisar vinklad och felaktig information. Kan vi lita på att Skogsstyrelsen är en oberoende myndighet?

  Bra miljöhänsyn kan bli bättre

  debatt 21 februari
  Tage och Rickard Klingberg är kritiska mot en bild som visats av Skogsstyrelsen på ett av Mellanskogs medlemsmöten som vi var inbjudna till i höstas.

  Öppna vägnätet för 74-tonsbilar och glöm kilometerskatten

  debatt 21 februari
  Det är bra att regeringen öppnar för 74-tons lastbilar på svenska vägar. Men regeringen borde agera som i Finland och öppna hela vägnätet för dessa effektiva transporter.

  Naiv tro på krisberedskapen

  Naiv tro på krisberedskapen

  debatt 17 februari
  Sverige måste ta sårbarheten i livsmedelsförsörjningen på allvar.

  Fri rörlighet gynnar endast brottslighet

  debatt 17 februari
  Det finns många skäl att begränsa rörligheten över gränserna. Att skydda svensk livsmedelsproduktion är ett av dem.

  Viktigt att se till helheten

  debatt 17 februari
  Några korta kommentarer till de frågor Sune Håkansson tar upp i sin senaste debattartikel i ATL den 3 februari.

  Felaktiga regler hämmar kaninuppfödningen

  Felaktiga regler hämmar kaninuppfödningen

  debatt 14 februari
  Kaninkött är ett proteinrikt livsmedel med låga utläpp av växthusgaser. Tyvärr hämmas uppfödningen av Jordbruksverkets regelverk.

  Staten har ingen rätt att stoppa vattenkraften

  debatt 14 februari
  Det pågår en svårbegriplig hetsjakt mot ägare av småskalig vattenkraft.

  Högre garantipension en viktig landsbygdsfråga

  debatt 14 februari
  Låg pension drabbar äldre på landsbygden särskilt hårt. Garantipensionen bör höjas rejält.

  Arbetskraft och hälsoläget problem i grisbranschen

  Arbetskraft och hälsoläget problem i grisbranschen

  debatt 14 februari
  Svensk grisproduktion är bra på mycket men inte på allt. Lägre byggkostnader och spädgrisdödlighet hämmar utvecklingen.

  Vad är marknadsvärdet av certifierat skogsbruk?

  Vad är marknadsvärdet av certifierat skogsbruk?

  debatt 7 februari
  Karl-Johan Jansson lägger fram en intressant idé i en debattartikel i ATL den 31 januari.

  Äganderätten i skogen är allt mer hotad

  debatt 7 februari
  1
  Samarbetet mellan staten och den privata skogsägaren har skapat den välskötta skog vi har i dag. Det ömsesidiga förtroende som krävs håller på att urholkas.

  Strategin övertygar inte

  debatt 7 februari
  Jaha. Nu är den nya livsmedelsstrategin i hamn och alla gläds över hur bra den blev.

  Även Södras medlemmar vill sälja till högsta pris

  debatt 3 februari
  Det är medlemmarna inte Södra som ska bestämma över sin avverkning.

  Åkern viktig för landskapet

  debatt 3 februari
  Kulturlandskapet håller på att växa igen. LRF borde agera hårdare för stöd till skogsbygdens lantbruk.

  Skogsstyrelsen ifrågasätter inte äganderätten

  debatt 31 januari
  1
  Skogsstyrelsen har full tillit till Sveriges skogsägare.

  Dyr ovisshet om skogens skatter

  debatt 31 januari
  Regeringen måste tala om vad de vill göra med skattereglerna för skogen. Osäkerheten är förödande.

  ATL PREMIUM - merläsning för dig som är prenumerant

  Till toppen