Gå till innehåll
svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinatliconssvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitteratlicons_facebook_f

debatt


Staten och skogsmyndigheterna saknar respekt för de mänskliga rättigheterna

debatt 17 januari
5
Staten bryter mot flera punkter i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna. Värna äganderätten och ha tillit till markägarens ansvarskänsla.

Naturturism är en viktig del av gymnasieutbildningen

debatt 17 januari
Besöksnäringen i allmänhet och naturturismen i synnerhet är branscher som växer och är viktiga för hela Sverige. För att de ska kunna fortsätta utvecklas behöver vi ha utbildningar som möter behoven av kompetens på rätt sätt.

Viktigt att diskutera Södras olösta problem

Viktigt att diskutera Södras olösta problem

debatt 13 januari
Medlemmarna är beroende av Södras leveransvillkor och betalningsmodeller. De behöver en översyn.

Ta ansvar för vildsvinen

debatt 13 januari
Med ägande följer ansvar. Ohejdad utfodring av vildsvin måste upphöra.

Dags att samordna infrastrukturen

Dags att samordna infrastrukturen

debatt 10 januari
Statligt ägda aktörer som Trafikverket, Vattenfall och Svenska Kraftnät borde i mycket större utsträckning samordna infrastruktursatsningar. När de inte gör det själva är det upp till riksdag och regering att trycka på.

Har skogsbruket en framtid med en rödgrön regering?

debatt 10 januari
Regeringen säger sig vilja värna om det svenska skogsbruket men styr i helt motsatt riktning. Bara det senaste året har svenska skogsägare fått se flera exempel på hur den rödgröna regeringen motarbetar ett fungerande skogsbruk.

Växande intresse för den svenska mjölken

debatt 10 januari
Vi har precis lagt årets mörkaste period bakom oss, sett till antalet timmar i dagsljus. På samma sätt tror jag att vi mjölkbönder är på väg ut ur det som vi kommer att minnas som en av de mörkaste perioderna i svensk mjölks historia.

Frys Buchts lön i 2 år!

debatt 23 december 2016
Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har meddelat att våra lantbrukare får vänta på 2015 års EU-stöd till 2017. Det är ett mycket dystert och totalt oacceptabelt besked!

Jordbruksverket svarar: Vi gör allt vi kan för att betala stöden

debatt 23 december 2016
1
Med anledning av Landsbygdspartiets inlägg vill jag först betona att Jordbruksverket fullt ut förstår de problem som kan uppstå för vissa lantbrukare när pengar betalas ut senare än under ett normalår.

Elnätets avreglering – en dyr historia som du betalar!

debatt 23 december 2016
Trots att priset på el varit rekordlågt under en lång period så stiger din totala elkostnad. Orsaken till detta är en alltigenom misslyckad avreglering av ett naturligt monopol.

Offentlig upphandling ska uppfylla svenska miljökrav

debatt 23 december 2016
Det ställs stora krav på det svenska jordbruket. Självklart ska samma krav ställas på den mat den offentliga sektorn köper in.

Höga priser beror på arrendelagen

debatt 20 december 2016
En avreglering av marknaden för sidoarrenden skulle ge priser som bättre motsvarar avkastningsvärdet. Det borde Arrendatorsföreningen driva.

Eskil Erlandsson kastar sten i glashus

Eskil Erlandsson kastar sten i glashus

debatt 20 december 2016
Eskil Erlandsson slår sig gärna för bröstet om vad han åstadkom under åtta år som landsbygdsminister. Han är inte sen att kasta sten mot sin efterträdare (ATL 2/12). Men frågan är om det inte är ett glashus han sitter i?

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

Ställ inte miljö och människor mot varandra!

debatt 20 december 2016
Den kilometerskatt som regeringen planerar hotar att slå ut verksamheter i Norrland och tvinga människor att flytta. Stötta i stället det positiva miljöarbete som pågår.

Flygskatt skulle slå mot företagen och glesbygden

debatt 16 december 2016
En flygskatt drabbar företag och jobbskapande, skriver Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Regeringen och Skolverket sviker naturturismen

debatt 16 december 2016
Skolverket besked att ämnet naturturism inte behövs vid landets naturbruksgymnasier är olyckligt, anser företrädare för Alliansen.

C har haft åtta år på sig att förbättra näringens villkor

debatt 16 december 2016
Centerpartiet framstår som det största hindret för att fälla den socialistiska regeringen, skriver Sverigedemokraternas Anders Forsberg.

Replik: Svenska konsumenter vill säkra produktionen av svensk mjölk

debatt 16 december 2016
KFs uppdrag är inte att bevaka bönders intresse, men oron för mjölken gäller även konsumenterna, skriver Tommy Ohlström, vd för KF.

Varför denna ovilja mot att se förbättringar i dansk grisnäring?

debatt 13 december 2016
Helspaltsgolv är förbjudna i nya grisstallar i Danmark, skriver Christer Lundin, talesperson Landbrug & Fødevarer i Sverige. Ändå sprids bilden av att det inte är så, enligt honom.

Alla vinner på att gynna svenskt jordbruk

debatt 13 december 2016
Varför ska man välja svenska produkter? Den frågan har många svar. Djurskydd, hälsa, jobb och miljö är några anledningar att stödja svensk livsmedelproduktion.

Till toppen