Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  debatt


  Kartell mot nya biodrivmedel

  debatt 27 april
  Härförleden hävdade i ATL VDn för Svenska Petroleum- och biodrivmedelsinstitutet (SPBI), att metanol inte har någon framtid som biodrivmedel.

  Inkonsekvent bedömning av djurskyddet ett stort problem

  debatt 25 april
  1
  Nio personer skriver under en och samma debattartikel om förprövning av svenska djurstallar i ATL den 13 april. Hur många av dessa namn har sin vardag i lantbruket och dess animalieproduktion?

  Saknas ett samlat grepp om säkerheten

  debatt 21 april
  Gör 2017 till säkerhetens år! En olycka på en arbetsplats är en olycka för mycket och alla måste dra sitt strå till stacken för att undvika att olyckor sker.

  Vill LRF ha skogsförvaltningsgrupper?

  debatt 21 april
  Det verkar som allt fler regionala företrädare för LRF får allt större problem med inskränkningar i äganderätten. Allt fler uttalanden i frågan kommer in från stämmorna ute i landet.

  Ingen slam på mjölkgårdar

  debatt 21 april
  I ATL fredagen den 12 april skriver Gunnar Lindgren med flera att svenska mjölkproducenter bör se till att slamspridningen i Sverige upphör.

  Renare slam ger renare vatten och mindre klimatpåverkan

  debatt 18 april
  1
  REPLIK. Det är stor aktivitet inför LRF:s stämma med bland annat lobbyverksamhet kring motionen om avloppsslam. Gunnar Lindgren m.fl. använder mjölk som slagträ i debatten (ATL 13 april).

  Efter kraschen - dags att reglera mjölkproduktionen

  debatt 13 april
  3
  Två år efter den sista dagen med mjölkkvoter, den 31 mars 2015, finns fortsatt ingen skymt av hopp vid horisonten för mjölkproducenterna.

  CAP: Ingen framtid utan GPS

  debatt 13 april
  De signaler om en reformering av europeisk jordbrukspolitik som sker i spåren av den turbulenta utvecklingen i Europa med Brexit med mera tycks ha en nygammal inriktning.

  Behåll förprövningen av svenska djurstallar

  Behåll förprövningen av svenska djurstallar

  debatt 12 april
  Motioner vill ta bort obligatoriska kravet om förprövning av djurstallet. Men om man verkligen är intresserad av djurvälfärd ska sättas i centrum måste förprövningen få finnas kvar, skriver Bo Algers, Djurskyddet Sverige och Vi Konsumenter med flera.

  Kor är bättre än människor för klimatet

  Kor är bättre än människor för klimatet

  debatt 11 april
  12
  Det finns ca 1,4 miljoner nötkreatur, 400 000 hästar och 600 000 får i Sverige i dag, och miljön påverkas såklart både positivt och negativt av deras liv och hanteringen av dem. Det finns också 10 miljoner människor i vårt land.

  Danska protester mot Vattenfalls vindkraft

  debatt 11 april
  Vattenfall har inte det bästa rykte. Under många år var det ett statligt verk med ansvar för landets elförsörjning, med högt anseende och respekt i alla läger. Nu är det ett multinationellt företag bland andra i energibranschen, fortfarande ägt av svenska staten men solkat av katastrofalt dåliga affärer och gamla synder i tyska brunkolsbältet.

  Många medlemmar nöjda med Mellanskog

  debatt 7 april
  4
  Enstaka misstag förtar inte intrycket av en välskött förening.

  Hästnäringen kräver en förändrad konsumentköplag

  debatt 7 april
  Konsumentköplagen ger säljaren för litet skydd vid försäljning av levande djur. Det drabbar häst- och hunduppfödarna.

  Regeringen måste stå upp för skogen

  debatt 4 april
  Skogspolitiken ska bestämmas i de olika medlemsländerna, inte centralt i EU. Hittills har regeringen varit alltför passiv i frågan. Det är hög tid att agera.

  Konsumentköplagens giltighet vid köp av djur ska utredas

  debatt 4 april
  Sverigedemokraterna och Alliansen är nu eniga om att Konsumentköplagen behöver ses över när det gäller köp av djur.

  Mellanskog: Vi beklagar misstaget

  debatt 4 april
  Vi förstår att vi inte har levt upp till Anders och Gunilla Järnebecks förväntningar.

  Lita inte på Mellanskogs anbud

  debatt 4 april
  Om du tänker anlita Mellanskog för avverkning eller gallring - lita inte på de förslag som presenteras.

  Dubbla budskap om eko och slam

  Dubbla budskap om eko och slam

  debatt 31 mars
  Samhällsbyggnadsnämnden i Uddevalla vill prioritera såväl ekologisk och närodlad mat som spridning av slam på åkrarna. Detta går inte att kombinera. Slam på åkermark är förlegad teknik.

  Svensk skog är inte hotad

  debatt 28 mars
  1
  Greenpeace talar åter om ett upplevt hot mot svensk skog och biologisk mångfald. Det vore jätteallvarligt om skog, flora och fauna hotades av aggressiv avverkning. Men det är inte så.

  Biologiskt värdefull skog måste skyddas

  debatt 28 mars
  Greenpeace ägnar sig inte åt skrämselpropaganda, som Fredrick Federley anser. Vi anser att det finns all anledning att ta skyddet av värdefull skog på allvar.

  ATL PREMIUM - merläsning för dig som är prenumerant

  Till toppen