Gå till innehåll
 • svg_commentsatlicons_arrow-11atlicons_arrowsvg_facebooksvg_linkedinsvg_mailatlicons_menuatlicons_molnigtsvg_playsvg_searchatliconssvg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login atlicons_like

  debatt


  Regeringens beslut stärker inte livsmedelssektorn

  debatt 24 mars
  Sverige måste stå väl rustat för att klara även allvarliga påfrestningar. Förutom ett militärt försvar kräver det ett fungerande civilsamhälle.

  Regeringen ska inte bestämma vad konsumenten vill ha!

  debatt 24 mars
  Regeringens handlingsplan går på tvärs mot målet att öka livsmedelsproduktionen. Det är helt andra åtgärder som behövs.

  Mer kunskap behövs om ekologiskt och konventionellt

  debatt 24 mars
  Som konsument vill jag veta mer om skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt jordbruk. Grundat på vetenskap.

  Farlig vurm för ekologisk äggproduktion

  debatt 21 mars
  En ohelig allians av djurrättsorganisationer, politiker och handeln styr över äggproduktionen till system som är negativ för såväl folkhälsa som djurmiljö.

  Tillåt gårdsförsäljning av alkohol

  debatt 21 mars
  1
  Argumenten mot gårdsförsäljning av alkohol håller inte. Ett slopat förbud skulle öka sysselsättningen på landsbygden.

  Viktigt att ge plats åt miljö- och turismintressen

  debatt 20 mars
  Det är naturligt att miljöorganisationer får större inflytande i viltförvaltningsdelegationerna.

  74-tons lastbilar är fel lösning

  debatt 17 mars
  Att införa tyngre lastbilar kommer att förstöra vägar och broar och orsaka fler dyrbara reparationer på bilarna.

  Obegriplig manöver av Annie Lööf

  debatt 17 mars
  1
  Centerpartiet förr och nu känns milsvida ifrån varandra. Att det skulle vara småjordbrukarnas parti är nog ett minne blott.

  Debatt: Arlamedlemmar, visa er ägarvilja!

  Debatt: Arlamedlemmar, visa er ägarvilja!

  debatt 14 mars
  1
  Arlas strategi har under de senaste fem åren under ledning av Peder Tuborgh och Åke Hantoft misslyckats med att öka värdet på mjölken, vilket är mycket allvarligt.

  EU:s vapenlag skjuter bredvid målet

  debatt 13 mars
  6
  EUs förslag till nytt vapendirektiv drabbar skötsamma vapenägare. Centerpartiet kommer därför att rösta nej i EU-parlamentet.

  Sluta särbehandla ekologisk odling

  debatt 10 mars
  Vad som odlas är upp till bonden och konsumenten. Det är hög tid att fasa ut stödpengarna till ekologisk odling.

  Regeringens ekomål ett svek mot den gemensamma strategin

  debatt 7 mars
  LIvsmedelsproduktionen ska styras av utbud efterfrågan. När regeringen sätter upp mål för ekologisk produktion för det tankarna till planekonomi.

  Postkaos hotar servicen på landsbygden

  debatt 7 mars
  Postutbärning bör finnas i det allmännas ägo. Nuvarande upphandlingskaos hotar lantbrevbärarens viktiga funktion.

  Jägareförbundet hukar i buskarna

  debatt 6 mars
  1
  Det krävs skärpt lagstiftning för att komma till rätta med problemen med utfodring av vilt. Jägareförbundet gör inte tillräckligt.

  Miljöpartiet vill se ökad livsmedelsproduktion inom naturens gränser

  debatt 3 mars
  1
  I den nationella livsmedelsstrategin har regeringen enats med Vänsterpartiet och de borgliga partierna om de övergripande målen. Målet är att öka livsmedelsproduktionen och självförsörjningen men detta måste göras inom ramen för miljökvalitetsmålen.

  Jordbrukspolitik utan mänskligt perspektiv

  debatt 3 mars
  Livsmedelsstrategin upprepar gamla jordbrukspolitiska misstag. Ständiga krav på strukturrationalisering utarmar landsbygden.

  Mobilnät ger fler moderna digitala tjänster

  debatt 28 februari
  Tord Karlsson menar i sin ledare ”Stoppa släckningen av kopparnätet” i ATL den 17 februari att kopparnätet på landsbygden kan leverera bredband med prestanda som är bättre än de mobila alternativen. Detta är en bild som vi på Telia inte delar.

  LRF måste kämpa för skogsägaren

  debatt 28 februari
  Ansvarsfrågorna inom Skogsvårdslagen ska utredas. Då har LRF chansen att påverka resultatet.

  Södra pekar åt fel håll

  debatt 27 februari
  Nej, Lena Ek, Jägareförbundet är inte den viktigaste spelaren för att begränsa utfodring av vilt. Det är markägaren som äger frågan.

  Hoppas på samarbete mot utfodring

  Hoppas på samarbete mot utfodring

  debatt 24 februari
  1
  Det sker en massiv utfodring av vilt i Sverige, vilket skapar många problem. Det är glädjande att Jägareförbundet nu fått uppdrag att motverka onödig utfodring.

  ATL PREMIUM - merläsning för dig som är prenumerant

  Till toppen