Annons

Ledarbloggen, Lars Peder Brekk

14:41 - tisdag 14 februari 2012

Samma dag som landsbygdsminister Eskil Erlandsson talade vid Skogsriketkonferensen på Sånga-Säby publicerade norska Bondebladet en artikel av lantbruks- och matminister Lars Peder Brekk, Senterpartiet. Låt oss bygga mer i trä! är rubriken.

I artikeln redogör ministern för fördelarna med att bygga i trä. Skogen tar upp koldioxid och det binds i träet så länge huset står. När det rivs kan träet eldas upp och ge värme varvid koldioxiden frigörs för ny skog att tillgodogöra sig. De senaste 100 åren har virkesförrådet i norska skogar fördubblats medan uttaget är detsamma som för 100 år sedan.

"Vi har alltså en resurs som riskerar att ruttna på rot om vi inte använder den. Det måste vara bättre att utnyttja timret i fina byggnader, vackar broar och värmande bioenergi!", skriver Lars Peder Brekk.

Han ger flera exempel på träbyggen i Norge. Lagårdar för upp till 300 djur, stora industribyggnader, kulturhuset Kilden i Kristiansand, turisthotellet vid Prekestolen, och de många broar Statens vegvesen har byggt i Hedmark omnämns.

Det verkar som om Norge ligger före Sverige på området. I så fall är det bara för oss att ta efter. Båda länderna är skogsriken, och det ska märkas i byggandet. Jag håller med den norska ministern, och det gör nog vår svenske också, och stämmer på klingande norska in i hans budskap: La oss bygge mer i tre!

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Annons

Etiketter