Annons

Ledarbloggen, Janez Potocnik

16:22 - måndag 16 april 2012

I förra veckan presenterade EU-kommissinen en åtgärdskatalog för hur medlemsländerna ska agera för att bevara åkermarken. Åkermarken hotas av bebyggelse och infrastruktursatsningar, och även om den inte "hårdgörs" hotas den av försämrad avkasntingsförmåga om vi inte vårdar den.

Miljökommissionären Janez Potocnik kallade förlusten av åkermark "en av de stora miljöutmaningarna som Europa står inför" vid presentationen av katalogen. Den är riktat till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, och innehåller exempel på hur man gör i olika medlemsländer.

Det är utmärkt att EU agerar i frågan. Försämras tillgången på bra jord försämras också möjligheterna till bra vatten, biologisk mångfald och mycket mer vid sidan av livsmedelsförsörjningen. Som Janez Potocnik sa:

- Vi kan helt enkelt inte asfaltera över våra chanser till en hållbar framtid.

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Etiketter: Janez Potocnik
Annons

Etiketter