Annons

Åh vilken god ost!

Lilla Gäsene mejeriförening - 30 medlemmar - har monter på Elmia. Där säljs ost av före detta mjölkproducenten Ingvar Holgersson i Ljung. Hans gård, nu generationsskiftad, ligger tre kilometer till mejeriet i Gäsene. Många vlll provsmaka och genast därefter vill de köpa av Ingvar och hans kollega i montern.

Det är nämligen väldigt god ost. De har namn som Bondmoran (31 %, lagrad 12 månader), Sjuhäradsost (26 %, 7 månader) och Minimunk (31 %, 12 månader). Priserna är 80-100 kronor kilot.

Minimunk är min favorit. Tänk vad lagring gör för smaken. Eller om det är att osten är gjord av mjölk från kor från Änglagårdsbygd, som det står på en skylt i montern.

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Annons
Ledarbloggen
13:02 - fredag 19 december 2014

I dagens Sydsvenskan finns ett ledarstick med rubriken Se Sverige med lantisens ögon. Det handlar om Peter Danielsson, kommunstyrelses ordförande i Helsingborg, som är på föreslag till posten som Moderaternas förste vice ordförande.

Det är bra, tycker Sydsvenskan, att det Stockholmsfixerade allianspartiet "kan betrakta Sverige ur ett skånskt lantisperspektiv".

Det måste ha skett en kraftig perspektivförskjutning här. Skulle en person som är född, uppväxt och verksam i landets nionde kommun vara en lantis?

Jag tror mig ha viss kunskap här. Jag bor nämligen i Helsingborg sedan 30 år, och inte är det landet, inte. Det är stan.

Jag växte upp i Kräcklinge två mil söder om Örebro. Det är landet.

Det är långt större skillnad mellan Kräcklinge och Helsingborg än mellan Helsingborg och Stockholm.

Dessutom: i dessa dagar av identifikationsdebatt om vem som är vad och vem som anses ha rätt att kalla sig för det ena eller andra så tar jag mig friheten att kalla mig lantis.

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Etiketter: landsbygd
Annons
13:01 - fredag 19 december 2014

LRF:s vd Anders Källström tjänade 2,5 miljoner kronor 2013 enligt ATL:s lönelista som publiceras i dagens tidning.

"För dem som jobbar en 60, 70 eller 80 timmar i veckan är det rimligt med en högre lönenivå", säger han.

Det är det nog många bönder som håller med om.

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Etiketter: LRF
11:44 - torsdag 18 december 2014

Svensk matexport mot nytt rekordår, lyder rubriken på ett pressmeddelande från Livsmedelsföretagen, Li.

Det är ett glädjande budskap. De tre första kvartalen i år har exporten stigit i värde med 9,0 procent, från 46,3 miljarder kronor till 50,5 miljarder.

Li påpekar att matexprten numera överträffar läkemedelsexporten, med 15 procent. Det måste vara ett tecken på att läkemedelsföretagen inte lyckats komma med uppföljare till Losec och vad nu de svenska storsäljarna heter.

Men med risk för att vara en glädjedödare: tittar man i Kommerskollegiums siffror, som Li hänvisar till, ser man att också importen av mat ökar.

Visserligen med ett lägre procenttal, 7,5 procent, men eftersom importen totalt sett är större ser det inte lika muntert ut.

I fjol importerade vi för 81,1 miljarder kronor, i år för 87,2 miljarder.

Exporten ökade med 4,2 miljarder, importen med 6,1 miljarder. Nästan två miljarder mer, alltså.

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Etiketter: export, handel
11:14 - torsdag 18 december 2014

Det är så man nästan ramlar av stolen, men svenskt griskött vinner tydligen marknadsandelar på importens bekostnad.

Höga djurskydds- och miljökrav ger dyrare kött i butiken, ett mervärde som bara få medvetna konsumenter är villiga att betala för.

Handeln har beredvilligt erbjudit importkött till lockpris som alternativ. Det har slagit ut många svenska animalieproducenter.

Handelns modell har fungerat tills nu, alltså. Åtminstone andra halvåret har trenden tagit en annan bana, men det återstår förstås att se hur långvarig den alternativa trendbanan blir.

Det kanske inte är just svenska konsumenters ändrade preferenser som ligger bakom innehållet i ett par pressmeddelanden från det danska fødevareministeriet, men livsmedelsminister Dan Jørgensen (S) satsar på ökad djurvälfärd.

Tillsammans med kollegorna från Nederländerna och Tyskland har Dan Jørgensen uppmanat EU-kommissionen att ta itu med, och förbättra, djurvälfärden. I första hand avseende djurtransporterna, men även näbbtrimning nämns särskilt.

Deras förhoppning är att kommissionen startar ett officiellt djurskyddsforum där ”lagstiftare, experter och branscher” ska utbyta erfarenheter och lära sig av varandra om den bästa djurvälfärden.

I april 2015 ska också Danmark ordna en stor djurskyddskonferens i Köpenhamn.

För ett land som är så beroende av grisköttsexport är det viktigt att tillhandahålla det konsumenterna vill ha. Vill de nu ha kött från djur som fötts upp på ett anständigt sätt måste det få återverkningar i den danska produktionen. Och i den nederländska och tyska.

Måtte trenden hålla i sig.

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Etiketter: Danmark, gris
16:09 - tisdag 16 december 2014

Apropå dagens ledare i ATL om den snabbt pågående robotiseringen kan jag tipsa om den liberale samhällsdebattören Johan Norbergs debattartikel i Dagens Industri den 13 december. 

Digitalisering och automatisering innebär inte bara att yrken försvinner – och nya kommer till – utan också en omvälvning bland företagen.

Enligt Johan Norberg har den genomsnittliga livslängden på företag sjunkit från 61 år på 1950-talet till 18 år i dag.

Nu finns ”mikromultinationella företag som inte bygger på en stor kostym, utan på en stor idé, och som kan lansera sina produkter i hela världen omedelbart”, skriver han.

Jag tänker på vad som har hänt här på ATL under de senaste två decennierna. Då skrev vi artiklar på papper som sedan bars i väg till tryckeriets grafiker och sättare – som skrev av alltsammans i en maskin som spottade ur sig hålremsor.

Nu är det desktop som gäller sedan länge.

Fotograferandet har också ändrats totalt. Då tog man bilder med svartvit film, gick till fotolabbet och lämnade rullen, gick tillbaka och hämtade en kontaktkarta, gick hem och valde på kartan vilka negativ man ville ha bilder från, ringde och berättade det och gick senare och hämtade papperskopiorna.

Nu för man över bilderna från kamerans minne till datorns och sedan är det klart.

Och resorna – då ringde man till Nyman & Schultz och beställde biljetter och sedan gick man och hämtade dem. Resebyrån hade lokaler i nästa kvarter så det var nära. Lokalen var gigantisk, där arbetade massor med resebyråtjänstemän.

När folk började boka resor på nätet försvann de arbetsplatserna. Nu får man biljetten till telefonen.

Lidl etablerade sig senare i resebyråns lokal.

Lars Vernersson
Politisk redaktör ATL
Etiketter: företagande

Bloggare

Lars Vernersson
Politisk redaktör

Bloggarkiv

down 2014

down 2013

down 2012

down 2011

Etiketter