Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  Arbetsliv 10 november 2015

  Lantmännen vill höja livsmedelskraven

  Lägstanivån på livsmedelsproduktionen måste upp. I en ny rapport föreslår Lantmännen, konsultbyrån 2050 och forskningsinstitutet SP flera sätt att höja ribban.

  Att konsumtionen för ekologiska livsmedel ökar bland både privata och offentliga konsumenter är gott och väl, men det som kan göra stor skillnad för ökad hållbarhet är om alla börjar ställa krav på att all konventionell mat ska bli miljövänligare. Det är en av slutsatserna som dras i rapporten "I skuggan av eko", utgiven av Lantmännen, konsultbyrån 2050 och forskningsinstitutet SP.

  För att få upp lägstanivån behövs det bland annat en bred kampanj gentemot konsumenterna där svensk mat och vikten av att bönder som producerar hållbart får bra betalt lyfts fram. Lantbrukare, livsmedelsbransch och konsument- och miljöorganisationer bör alla stå bakom kampanjen, anser rapportförfattarna.

  Full ersättning

  Ett hållbart jordbruk kräver lönsamhet, och vice versa, enligt rapporten. Bönder måste få full ersättning för ekosystemtjänster, något som kräver förändringar både i politiken och i livsmedelskedjan. Hur bra Lantmännen själva är på att ge sina leverantörer betalt för kollektiva nyttigheter framgår inte av rapporten.

  Rapportörerna vill att den livsmedelsstrategi som är under produktion inte bara sätter mål för ekologisk produktion, utan även höjer lägstanivån så att de produkter som ger minst miljönytta försvinner.

  Lagstiftningen kring offentlig upphandling bör ändras så att upphandlare måste ta hänsyn till miljö och sociala aspekter, inte bara uppmanas att göra det. Att det offentliga ökar sin konsumtion av ekologiskt är bra, men om majoriteten av det som köps in är miljömässigt undermåligt är inte mycket vunnet.

  Höja kraven

  Samtidigt måste handeln höja kraven på den mat de saluför, inte minst i lågprissegmentet, enligt rapporten. Att sälja mat som producerats på sätt som varit olagligt i Sverige är orimligt, säger Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson enligt ett pressmeddelande.

  Både ekologiska och konventionella lantbrukare i Sverige har mycket kvar att göra vad det gäller bland annat biologisk mångfald, övergödning och klimatpåverkan, enligt rapporten. Mer kunskap behövs i bondeleden, och mer forskning om hållbart lantbruk.

  Arbetet med att skapa en hållbarare livsmedelsproduktion gynnas inte av en debatt där ekologiskt ställs mot konventionellt, menar rapportörerna. Båda systemen kommer att finnas under överskådlig tid och förbättringar kan göras i båda.

  Lantmännen säljer både ekologiska och konventionella insatsmedel, och vidareförädlar både ekologiska och konventionella råvaror.

  Exakt var den nya ribban ska ligga framgår inte av rapporten.

  Till toppen