Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS – i samarbete med Mellanskog

  Investera smart och tjäna mer på din skog

  Medelstorleken på en skogsfastighet inom Mellanskog ligger på ca 60 hektar. Det motsvarar ofta ett värde på flera miljoner kronor. Visst känns det ganska givet att ha kontroll och ett mål med ett så stort kapital? Skogsbruksplanen kan ses som en aktieportfölj där skogsvårdsåtgärder kan liknas vid investeringar och smarta placeringar.

   Skogsägare är också företagare. Ett skogsinnehav på ca 60 hektar är ofta värt flera miljoner kronor. Visst känns det ganska givet att ha kontroll och ett mål med ett så stort kapital?
  Bild 1/3 Skogsägare är också företagare. Ett skogsinnehav på ca 60 hektar är ofta värt flera miljoner kronor. Visst känns det ganska givet att ha kontroll och ett mål med ett så stort kapital?
   En skogsskötselplan från Mellanskog ger dig planering för din skog tio år framåt, med skötselförslag för varje bestånd.
  Bild 2/3 En skogsskötselplan från Mellanskog ger dig planering för din skog tio år framåt, med skötselförslag för varje bestånd.
   Mellanskog producerar mellan 1 500–1 700 skogsskötselplaner varje år.
  Bild 3/3 Mellanskog producerar mellan 1 500–1 700 skogsskötselplaner varje år.

  En vanlig sparandeform är att placera sina pengar i aktier. En väl sammansatt aktieportfölj kan ge hög tillväxt på sparkapitalet och gör det också möjligt att sprida riskerna. Liknelsen går utmärkt att överföra till det privata skogsbruket, där skogsbruksplanen blir fastighetens aktieportfölj som betyder mycket för hur skogen utvecklas.

  Skogen som bankbok

  Alla skogsägare har olika mål och drömmar med sitt skogsägande. En del ser skogen som en bankbok med ekonomisk avkastning högt prioriterad. För andra handlar ägandet mer om att utveckla skogens sociala värden för rekreation och liknande. Oavsett vilka mål som sätts upp handlar det om att planera för rätt skogliga åtgärder i rätt tid.

  Smarta investeringar

  Hög avkastning från en aktieportfölj nås med hjälp av smarta investeringar och placeringar. Samma sak gäller för skogen. För att få bra avkastning från en föryngringsavverkning krävs det att skogliga åtgärder som röjning och gallring har gjorts i rätt tid – smarta investeringar och placeringar.

  Du kan påverka avkastningen

  Skogsskötselplanen sträcker sig över tio år med skötselförslag för skogens olika bestånd. Med hjälp av planen planeras uttag och åtgärder, intäkter och kostnader. Ett skogsinnehav på 60 hektar handlar om stora ekonomiska värden. Värden som du som privat skogsägare kan påverka mycket genom att ha en uttänkt plan för din skog.  Därför ska du skaffa en skogsskötselplan (skogsbruksplan) från Mellanskog:

  • Planering för din skog tio år framåt med skötselförslag för varje bestånd.
  • Stöd vid försäkringsfrågor.
  • Underlag vid värdering av fastigheten.
  • Vägledning vid generationsskifte.
  • Dokumentation över utförda och kommande åtgärder.

  LÄS MER!Så kan Elin och Henrik sköta sin skog var de än är.Ny teknik revolutionerar produktionen av skogsbruksplaner.

  Till toppen