Gå till innehåll
 • svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
  ANNONS – i samarbete med Syngenta

  Nya hybridsorter lyfter odlingen av höstkorn

  De nya hybridsorterna lyfter odlingen av höstkorn. De är dels högavkastande, dels tidiga – man hinner utmärkt att etablera höstraps efter hybridhöstkorn i Mellansverige.

   Mats Olsson-Sörensson på Syngentas division Utsäde Norden träffar odlaren Bengt Ekelund i ett Hyvidofält i Åstorp.
  Bild 1/2 Mats Olsson-Sörensson på Syngentas division Utsäde Norden träffar odlaren Bengt Ekelund i ett Hyvidofält i Åstorp.
  Bild 2/2

  LÄS MER. “Tänk om jag kunde sätta nya rekord i mitt höstkorn?”

  Hybridhöstkorn introducerades till höstsådden 2014. De två följande åren har odlingen av höstkorn ökat med 17 respektive 22 procent till årets areal på 19 000 hektar höstkorn, varav cirka 3500 hektar är hybrider.

  Hybridhöstkorn har tilltalande egenskaper så sannolikt fortsätter den positiva utvecklingen också denna höst. Avkastningen är till exempel avsevärt högre än hos de konventionella sorterna.

  Högre skörd – med 13 procent

  Mercurioo, en av Syngentas hybridsorter, har till exempel gett 13 procent högre skörd än mätarsorten i försök.  – Fördelarna med hybridhöstkorn är flera men olika beroende på var i landet man befinner sig, säger Mats Olsson-Sörensson på Syngentas division Utsäde Norden:

  – I de södra regionerna, Skåne, Öland och Gotland, är hybridhöstkorn framför allt ett sätt att höja avkastningen ett par snäpp. Hybridsorterna har bättre vitalitet och ger jämnare fält.

  – I norra Götaland och Mälardalen är hybridhöstkorn dessutom en dörröppnare för mer höstoljeväxter. De som släppte våroljeväxterna efter neonikotinoidförbudet, och därmed hamnat i ensidiga växtföljder, skulle med det tidigt mognande hybridhöstkornet hinna så raps redan i månadsskiftet juli–augusti.

  Lantbrukaren Peter Malmstöm om hybridhöstkorn

  Just tidigheten utmärker hybridhöstkornet, det ska tidigt i marken och det mognar tidigt, upp till två veckor före höstvetet.

  Låg utsädesmängd är ett annat typiskt drag. Försök visar att hybridsorter överträffar linjesorter även när utsädesmängden sänkts till 75 och 50 procent. Mycket kraftig bestockning och stora ax gör att odlaren får tillämpa en annan odlingsteknik, med tidig sådd och låg utsädesmängd – och ju tidigare desto lägre.

  Passar på alla sorters jordar

  Hybridhöstkornets kraftiga rotsystem gör att det har hög tolerans mot torkstress. Det passar på alla sorters jordar, från styv lera till de lättare jordarna i till exempel Kalmar-Ölandområdet:

  – Där hinner det långt på begränsad försommarnederbörd, säger Mats Olsson-Sörensson.

  Hybridsort

  Syngentas tre nya sexradiga höstkornssorter under samlingsnamnet Hyvido heter Mercurioo, Wootan och Trooper. De har utvecklats med hybridteknik.

  En hybridsort framställs genom korsning av två genetiskt olika föräldrar. Med hybridförädling blir den nya generationen starkare och mer högpresterande än föräldragenerationen tack vare hybrideffekten (heterosis).

  SE MER: Filmer om Hyvido.

  Till toppen